Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Turgut GÖĞEBAKAN Bölümümüz ile Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

Rektör yardımcımız Prof. Dr. Turgut GÖĞEBAKAN, dekanımız Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN ve dekan yardımcılarımız Doç. Dr. Savaş EĞİLMEZ ve Doç. Dr. Yeliz Biber VANGÖLÜ’nün katılımları ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün yayın ve projeleri bağlamında istişare toplantısı düzenlendi. Bölüm öğretim üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda indeksli yayınlar ve proje çalışmalarıyla ilgili sunumlar yapılırken 2022 yılı içinde yapılması planlanan akademik yayın ve etkinlikler görüşüldü.