Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Fakülte Dergisi Editörleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Dekanımız Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN, Dergilerden Sorumlu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yeliz Biber VANGOLU ve Fakülte Bilimsel Dergiler Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU’nun katılımıyla fakültemiz dergi editörleri toplantısı gerçekleştirildi. Fakültemizde faaliyet gösteren yeni kurulan dergilerin editörleri ve editör yardımcılarının katıldığı toplantıda, dergilerin oluşturulması ve gelecek planları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bölümümüzün çıkardığı Comparative Turkish Dialects And Literatures dergisinin editörü Dr. Öğr. Üyesi Nursan ILDIRI ve editör yardımcısı Arş. Gör. Reyhan KARKINLI da toplantıya katılım gösterdi. Dekanımız Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN tarafından Bölümümüz öğretim üyelerinden Fakülte Bilimsel Dergiler Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU ile dergi editörü Dr. Öğr. Üyesi Nursan ILDIRI ve editör yardımcısı Arş. Gör. Reyhan KARKINLI’ya katkılarından dolayı teşekkür belgeleri takdim edildi.