Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Yüksek Lisans Öğrencilerine Orhun Değişim Programı Hakkında Bilgi Verildi

Bölümümüz Orhun Değişim Programı Koordinatörü Arş. Gör. Fatih EKİCİ tarafından 06.06.2022 saat 13.00’te Bölüm toplantı odasında yüksek lisans öğrencilerimize Orhun Değişim Programı hakkında bilgilendirme yapıldı. Program hakkındaki bilgilendirmenin ardından öğrencilerin soruları cevaplandı ve öğrenciler programdan faydalanmaları yönünde teşvik edildi.