Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Comparative Turkish Dialects and Literatures Dergipark’ta

Bölümümüz tarafından çıkarılmakta olan uluslararası hakemli bilimsel dergi Comparative Turkish Dialects and Literatures, Dergipark’ta listelendi. Ulaşmak için tıklayınız.