Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Bölümüzde Yapılan Tez Çalışması Azerbaycan’da Haber Oldu

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalında Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL danışmanlığında Gizem Nur Nazlı adlı öğrenci tarafından hazırlanan “Kamal Abdulla’nın Romanlarında Halk Kültürü Unsurları” adlı yüksek lisans tez çalışması, Azerbaycan’da ilgiyle karşılandı. Söz konusu tez çalışması ile ilgili Azerbaycan Diller Üniversitesi ana sayfasında haber yapılarak çalışma hakkında bilgiler verildi.

Habere erişmek için tıklayınız.