Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

“Pehlevan Muhammed-Rubailer” Adlı Kitap Özbekistan’da Yayımlandı

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) tarafından Özbekistan’ın kadim şehirlerinden Buhara’nın 2020 yılı İslam Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi kapsamında hazırlanan yayınlardan biri olan Pehlevan Muhammed-Rubailer başlıklı kitap, Covid-19 salgını nedeniyle iki yıl gecikmeli olarak Buhara Valiliği tarafından yayımlandı.

Taşkent “Akademnashr” tarafından basılan eserde toplam 700 rubai yer alıyor. Kitap; Türkçe, Rusça, Farsça, İngilizce ve Özbekçe olmak üzere beş ayrı dilde hazırlanmış olup özel bir toplantı ile kamuoyuna tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmanın Türkçe tercüme ve editörlüğü, Bölümümüz öğretim üyesi Doç. Dr. Recai Kızıltunç tarafından yapılmıştır.