Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Bölüm Başkanlığına Yeni Atama

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığına, 2547 sayılı Kanun’un 21. maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince Dekanlığımız tarafından 21.10.2022 tarihinden itibaren Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR atanmıştır.