Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Bölüm Öğretim Üyelerimiz Kazakistan’da Konferans Verdi

Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mayramgül Dıykanbay ve Dr. Öğr. Üyesi Möldir İlgisheva, ikili anlaşmalar kapsamında 21-27 Kasım 2022 tarihleri arasında Kazakistan’daki Çimkent Üniversitesinde Türkiye’deki eğitim sistemi ve Türklerin etnogenezi konuları üzerine konferans verdi. Atatürk Üniversitesi ve Çimkent Üniversitesi arasındaki iş birlikleri üzerine birtakım görüşmelere katıldılar.