Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Aziziye Adnan Menderes Anadolu Lisesi İdareci ve Öğretmenleri ile 2. Dış Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi

25 Kasım 2022 tarihinde Aziziye Adnan Menderes Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerinin Bölümümüz ziyaretlerinde dış paydaş toplantısının ilki gerçekleştirilmişti. 30 Aralık 2022 Cuma günü bölüm başkanımız Prof. Dr. Hüseyin Baydemir, bölüm başkan yardımcımız Doç. Dr. Mayramgül Dıykanbay ve Türk Dünyası Kulübü sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Moldır Ilgısheva dış paydaş toplantısının ikincisini gerçekleştirmek için Aziziye Adnan Menderes Anadolu Lisesini ziyaret ettiler. Okul müdürü Ayhan Yanık’ın makam odasında gerçekleştirilen toplantıya okul idarecileri ve öğretmenleri de katıldılar.

Toplantıda, Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ve Aziziye Adnan Menderes Anadolu Lisesinin iş birliğiyle 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında dört etkinlik gerçekleştirilmesi hususundaki kararlılık bir kez daha bildirildi ve etkinliklerin tarihleri belirlendi. Bu bağlamda ilk program, toplumsal duyarlılık ve kariyer günleri kapsamında 15 Şubat 2023 tarihinde saat 10.00’da Atatürk Üniversitesi konferans salonlarından birinde Türk cumhuriyetleri genel tanıtımına yönelik olacaktır.

Bu yıl Nevruz etkinliklerinin iki kurum arasında gerçekleştirilmesi hususunda görüş birliğine varıldı. Nevruz programı iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Birincisinin 21 Mart 2023 tarihinde Atatürk Üniversitesi bünyesindeki konferans salonlarından birinde kültürel program şeklinde, ikincisinin ise 08-12 Mayıs 2023 arasında bir gün Aziziye Adnan Menderes Anadolu Lisesi bahçesinde Türkistan pilavı ve spor etkinlikleri eşliğinde yapılması kararlaştırıldı.

İki kurum arasında dönemin son faaliyeti ise 15-19 Mayıs 2023 arasında bir gün Cengiz Aytmatov temalı panel şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu programların tamamı Atatürk Üniversitesi toplumsal duyarlılık projeleri kapsamında projelendirilecektir.