Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Bölümümüzden Erzurum Müze Müdürlüğüne Ziyaret

Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığı Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde bir Türk Dünyası Kültür Salonu oluşturmayı amaçlamaktadır. Projenin ön hazırlık aşamasında gerekli yer tahsisi işlemi tamamlanmış ancak mezkûr merkezin tefrişat aşaması gerçekleştirilememiştir. Bu kapsamda 18.01.2023 tarihinde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mayramgül DIYKANBAY ve Arş. Gör. Dr. Reyhan KARKINLI; Erzurum Müze Müdürlüğünü ziyaret etmişlerdir. Ziyaret sırasında Müze Müdürü Sayın Hüsnü GENÇ ve Sayın Müze Müdür Yardımcısı Çetin ERBENZER Türk Dünyası Kültür Salonu projesi ile ilgili fikirlerini paylaşmışlar, etnografik eserlerin teşhiri konusunda bilgilendirmede bulunmuşlardır.