Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Bölümümüz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mayramgül Dıykanbay, Jüri Üyesi Olarak Kazakistan’a Ziyarette Bulundu

Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mayramgül DIYKANBAY, Kazakistan Milli Eğitim Bakanlığından alınan karar uyarınca yurt dışından gelen jürilerin son beş yılda iki tane WoS’ta taranan dergilerde araştırma makalesi olması şartını sağlayarak 08.12.2023 tarihinde Kazakistan’ın Aktöbe şehrinde bulunan Jubanov Üniversitesinde gerçekleştirilen “Bağımsızlık Sonrası Kazak Şiirinde Milli Kimlik” başlıklı doktora tez savunmasına jüri üyesi olarak katılmıştır.

Dıykanbay ayrıca söz konusu üniversitenin öğretim üyeleri ve öğrencilerine Atatürk Üniversitesini videolar eşliğinde tanıtmış ve Türkiye’deki eğitim sistemi ile ilgili seminer vermiştir.