Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ekici, Erasmus Kapsamında Polonya’da Ders Verdi

Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Fatih EKİCİ, Erasmus+ KA131 Projesi Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında Polonya’nın Poznan şehrinde bulunan Adam Mickiewicz Üniversitesi (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Türkoloji Bölümünde 25-29 Mart 2024 tarihleri arasında ders vermiştir.

Değişim programının ilk gününde tüm bölüm öğrencilerinin katıldığı açılış dersinde Dr. Öğr. Üyesi Fatih EKİCİ tarafından Erzurum ve Atatürk Üniversitesi ile birimleri hakkında bilgiler verilmiş, ev sahibi kurumdaki ilgili öğretim üyeleri ve öğrenciler ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına üniversitemize davet edilmiştir. Devam eden gün ve derslerde ise İdil Tatarları ve Tataristan hakkında tarihî ve güncel bilgiler aktarılmış, Tatar dilinin tarihî dönemleri hakkında veriler sunularak Tatarcanın günümüzdeki statüsü ve özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir. Tatar alfabesi ile birlikte Tatar kültürüne ait öne çıkan unsurların da aktarıldığı sonraki derslerde öğrencilere giriş seviyesinde Tatarca öğretilmiştir.

Ev sahibi üniversitenin öğretim üyeleri ile gerçekleştirilen özel görüşmelerde ise ikili iş birlikleri ve ortak proje fikirleri üzerine görüş alışverişinde bulunulmuş, gelecek çalışmalar planlanmıştır. Erasmus ve diğer değişim programları ile iki kurum arasındaki diyalogun artırılması yönünde karara varılmıştır.