Coğrafya

Oltu Çayı Havzası Arazi Çalışması

Prof. Dr. İbrahim KOPAR sorumluluğunda “Fiziki Coğrafya Araştırmaları” ve “Jeomorfolojiye Giriş-I” dersleri kapsamında teorik öğretilerin yakın çevre arazi çalışmalarıyla pekiştirilmesi maksadıyla 12.11.2022/Cumartesi günü Coğrafya Kulübü’nün de katkılarıyla Tortum-Uzundere ve Narman rotasını kapsayan bir arazi çalışması yapılmıştır. Arazi çalışmalarına toplamda 53 lisans öğrencisi katılmıştır. Çalışmalar kapsamında Oltu Çayı Havzası’ndaki doğal ve beşeri unsurların yerinde tanıtımı yapılmıştır.