Coğrafya

Laboratuvarlar

Coğrafya bölümü öğrencilerinin program amaç ve hedeflerine uygun olarak çok yönlü gelişimi, mezuniyet sonrasındaki iş hayatına başlama ve kendini geliştirme kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulamalı olarak öğretilmesi, Uzaktan algılama süreçlerinin deneyimlenmesi amaçlı bölümde bir laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvar 2020-2021 yılları arasında yürütücülüğünü Coğrafya Bölümü öğretim üyelerinin yaptığı, SBG-2020-8455 kodlu Coğrafya Bölümünün Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Konusundaki Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi projesi ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi tarafından hayata geçirilmiştir. 554.937,48 TL destek alınan proje ile bölgesel ve ulusal anlamda sürdürülebilir kalkınma niteliklerine katkıda bulunulması, sadece öğrenci düzeyinde değil aynı zamanda kurum ve kuruluşlar ile ortak proje hedefi ve coğrafi bilgi sistemleri deneyimine sahip öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Laboratuvarında 34 adet yeni nesil bilgisayar bulunmaktadır.