Coğrafya

Bölüm Tanıtımı

Coğrafya Bölümü, Atatürk Üniversitesi’nin Batı Kampüs Alanı’nda 2019 yılında inşası tamamlanarak eğitim-öğretime hazır hale getirilen Edebiyat Fakültesi’nin 3. Kat batı ayrımında öğretim üyesi ofisleri, derslik ve laboratuvar olarak kullanılan toplamda yaklaşık 7500 metrekarelik bir alanda eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Coğrafya Bölümü’nde çalışma ofisi odaları ve bilgisayar laboratuvarı aktif olarak kullanılmaktadır. Tüm ofisler elektrik kesintilerine karşı jeneratör desteklidir. Bölümdeki öğretim üye ve elemanlarının tamamının kendine ait çalışma ofisi bulunmaktadır. Eğitim-Öğretim ve araştırma faaliyetleri bu odalarda planlanarak koordine edilmektedir. Ofis odaları yeni inşaa edilmiş olup ilk kez 2019-2020 yılı Güz yarıyılında faaliyete geçmiştir.

Bölümümüz öğretim elemanları ve öğrencilerimiz kitap ve yayınlar için Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde bulunan merkez kütüphanesinden faydalanmaktadırlar. Ayrıca fakülte kütüphanesinden bulunan kaynaklara da başvurulmaktadır. Ayrıca üniversitemiz kütüphanesinin birçok elektronik veri tabanına aboneliği vardır ve öğretim elemanlarımız bu veri tabanlarına kampüs içinden bağlanarak ulaşabilmektedirler. Bu durum öğretim elemanlarının literatürü daha rahat ve hızlı takip edebilmesini sağlamıştır.

Bölümümüz dersleri Edebiyat Fakültesi’nin 3. Kat batı ayrımındaki ofis, derslik ve laboratuvarda işlenmektedir.  Bölümümüz tarafından kullanılan 4 derslik bulunmaktadır. Bu sınıflardan üçü 70 öğrenci kapasitesine sahip olup diğeri ise Amfi niteliğindedir. Amfi 135 öğrencinin derslere katılabileceği büyüklükte bir dersliktir. Öğrenci sayısının yüksek olduğu, başka bir deyişle tüm öğrencilerin almaları gereken zorunlu dersler büyük sınıfta yapılmaktadır. Sınıf ihtiyacı oluşması durumunda yönetim tarafından ihtiyaca uygun başka sınıflar da tedarik edilmektedir. Bölümümüz öğretim üyeleri gerekli gördükleri durumlarda derslerinde görsel malzeme kullanmaktadırlar. Bu amaçla sınıflarımızın tümü bilgisayar ile sunu yapılmasına uygun projeksiyonlar ile donatılmıştır.

Coğrafya bölümü öğrencilerinin program amaç ve hedeflerine uygun olarak çok yönlü gelişimi, mezuniyet sonrasındaki iş hayatına başlama ve kendini geliştirme kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulamalı olarak öğretilmesi, Uzaktan algılama süreçlerinin deneyimlenmesi amaçlı bölümde bir laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvar 2020-2021 yılları arasında yürütücülüğünü Coğrafya Bölümü öğretim üyelerinin yaptığı, SBG-2020-8455 kodlu Coğrafya Bölümünün Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Konusundaki Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi projesi ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi tarafından hayata geçirilmiştir. 554.937,48 TL destek alınan proje ile bölgesel ve ulusal anlamda sürdürülebilir kalkınma niteliklerine katkıda bulunulması, sadece öğrenci düzeyinde değil aynı zamanda kurum ve kuruluşlar ile ortak proje hedefi ve coğrafi bilgi sistemleri deneyimine sahip öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Eğitim-Öğretim süreçlerindeki ihtiyaçların karşılanması ve çeşitli amaçlarla yapılan toplantı, etkinlik vb. durumlar gerçekleştirilmesi amaçlı coğrafya bölümünde 1 adet toplantı odası bulunmaktadır. Ayrıca Coğrafya biliminin temel yapısını oluşturan fiziki coğrafya konularına ilişkin ders esnasında ve sonrasında öğrencilere görsel öğrenmeyi destekleme amaçlı çeşitli kayaç ve minerallerin yer aldığı kayaç ve mineraller odası bulunmaktadır.