Coğrafya

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Coğrafya Bölümü’nün vizyonu, çağdaş eğitim anlayışının gerektirdiği tüm bakış açısını, donanımı, yöntem ve teknikleri kullanarak sunmakta olduğu eğitimi ile karşılaştığı problemlere profesyonelce yaklaşabilecek sorumluluk duygusuna sahip entelektüel bireyler yetiştirmek ve yerel sorunlar başta olmak üzere coğrafya biliminin ilgi alanına giren konu ve sorunlara yönelik akademik çalışmalar yapan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, çağdaş dünyadaki bilimsel gelişmeleri ve teknolojiyi takip eden bir bölüm olmaktır. Misyon  Coğrafya Bölümü, modern bilim anlayışı, yöntemleri ve teknolojileri kullanarak yeryüzünün fiziki ve beşeri özelliklerini, bunların birbirleri ile olan ilişkilerini mekânsal dağılımları ile birlikte anlamayı, bu sayede mekânı etkin bir şekilde yöneterek yeryüzü kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ilkelerine göre kullanılmasını amaçlar.
Bu nedenle bölümün başlıca misyonları:
1- Gelmiş olduğu son noktadaki ilgi alanları, amaçları, yöntemleri, teknolojileri ve araç-gereçleri ile coğrafya bilimini öğrencilere tanıtmak,
2- Öğrencilere karar verme, problem çözme ve disiplinlerarası çalışma yeteneklerini geliştirebilecekleri profesyonel bir öğrenme ortamı sunmak,
3- Coğrafi bilgi ve becerileri gerçek hayat ve güncel sorunlarla irtibatlandırarak sunmak suretiyle bölümün öğretim ve araştırma kalitesini artırmak,
4- Sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konulara coğrafya biliminin bakış açısı ile yaklaşmanın faydalarını ortaya koyarak günümüz dünyasında yaşanan problemlerin çözümünde coğrafyanın ne denli önemli bir bilim olduğunu göstermektir.