Coğrafya

Bölüm Koordinatörlükleri

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kızılkan

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Kıvanç Kaymaz

Dr. Öğr. Üyesi Cemal Sevindi

Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kızılkan

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN

Başkan

 

Prof. Dr. Saliha KODAY

Üye

 

Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR

Üye

 

Prof. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU

Üye

 

Dr. Öğr. Üyesi Cemal SEVİNDİ

Üye

Doç. Dr. Salih Birinci

Arş. Gör. Zeynep Yılmaz

Arş. Gör. İlknur ÇAKIR

Arş. Gör. İlknur ÇAKIR

Arş. Gör. Zeynep YİLMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Cemal Sevindi

Arş. Gör. Zeynep YİLMAZ

Arş. Gör. İlknur ÇAKIR