Coğrafya

Öğrenci Deneyimi

Mezun bilgi sistemi ve Coğrafya bölümü tarafından gerçekleştirilen görüşmeler ve anketler kapsamında öğrenci deneyimleri sonuçları bu alanda yer alacaktır.