Coğrafya

1. Ulusal Coğrafya Lisansüstü Öğrencileri Sempozyumu

1. ULUSAL COĞRAFYA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU (UCLÖS) 28-29 Aralık 2023 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından 28-29Aralık 2023 tarihinde Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına teması ile I. Ulusal Coğrafya Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu düzenlenecektir.

SEMPOZYUMUN AMACI VE KAPSAMI:

Lisansüstü eğitim-öğretim süreçlerinin en önemli amaçlarından biri öğrencilerin akademik araştırma becerilerinin geliştirilmesidir. Bu noktada genç araştırmacılar olarak lisansüstü öğrencilerin bir araya getirilmesi, yapmış oldukları araştırmalarının bilimsel toplantılarda sunularak akademik denetim sürecine tabi tutulması akademik yayın kültürünün geliştirilmesi ve içselleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu anlamda akademik etkinliğin düzenlenmesinin temel amacı özellikle coğrafya alanında yüksek lisans ve doktora aşamasındaki genç araştırmacılara akademik düzeyde bilimsel bir toplantıda sunum yapma deneyimi ve motivasyonu kazandırmaktır. Bu kapsamda Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk Üniversitesinde ülkemizdeki üniversitelerde coğrafya alanında lisansüstü eğitim-öğretim hayatına devam eden öğrencilerine yönelik olarak Ulusal Coğrafya Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu düzenlenmesi planlanmıştır. Bu çerçevede coğrafya bilim alanındaki beşeri ve iktisadi coğrafya, fiziki coğrafya, Türkiye coğrafyası, bölgesel coğrafya, coğrafi bilgi sistemleri ve diğer coğrafya yüksek lisans ve doktora programları öğrencilerinin tamamı hazırlayacakları bildiriler ile etkinlik için başvuru yapabilecektir. Bildirilerin tamamı kör hakem değerlendirilmesi ile alandaki uzman hocalar tarafından değerlendirilerek sempozyum programında yer alıp almayacaklarına karar verilecektir. Böylece lisansüstü öğrencilerin bilimsel bir platformda bir araştırmanın başvuru, değerlendirme, sunum ve yayınlanması süreçlerinde deneyim kazanmaları sağlanacağı gibi, araştırma kültürlerinin geliştirilmesinde de çok önemli kazanımlar sağlanmış olacaktır.

YAYIN OLANAKLARI:

Bildiri özetleri sempozyum sonrasında bildiri özetler kitabı şeklinde pdf formatında yayımlanacaktır. Ayrıca sempozyumda sunulan bildirilerin oturumlarda tartışılması ve katılımcılardan alınacak öneri veya eleştirilere göre geliştirilmesi sonucunda seçilmiş yayınlar yeniden hakem değerlendirilmesine tabi tutularak Dünya Coğrafyası ve Kalkınma Perspektifi Dergisinin (Journal of World Geography and Development Perspectives) sayılarında yayımlanacaktır.

SEMPOZYUM KONULARI:

Sempozyum kapsamında coğrafya ile ilgili tüm alan ve konularla ilgili araştırmalar bildiri olarak sunulabilir. Bu çerçevede Fiziki Coğrafya (Jeomorfoloji, Klimatoloji, Biyocoğrafya, Toprak, Vejetasyon, Afetler vb), Beşeri Coğrafya (Nüfus, Ekonomi, Turizm, Tarım, Hayvancılık, Madenler, Arazi Kullanımı vb.), Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama ile ilgili teorik ve uygulamalı konuları içeren konulardaki çalışmalar kabul edilmektedir. 

DÜZENLEME EKİBİ:

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu

 

Salih BİRİNCİ

Doç. Dr.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Başkan

Çağlar Kıvanç KAYMAZ

Doç. Dr.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Eş Başkan

Yusuf KIZILKAN

Dr. Öğr. Üyesi

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Genel Sekreter

DÜZENLEME KURULU:

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu

Saliha KODAY

Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Kenan ARINÇ

Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Zeki KODAY

Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Mehmet ZAMAN

Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

İbrahim KOPAR

Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Hasbi SOYLU

Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Mustafa ÖZDEMİR

Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

İhsan BULUT

Prof. Dr.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Günay KAYA

Prof. Dr.

Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Salih BİRİNCİ

Doç. Dr.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Mehmet DENİZ

Doç. Dr.

Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Emre ÖZŞAHİN

Doç. Dr.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Çağlar Kıvanç KAYMAZ

Doç. Dr.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Cemal SEVİNDİ

Dr. Öğr. Üyesi

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Yusuf KIZILKAN

Dr. Öğr. Üyesi

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Elif MERAL

Doç. Dr.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi

Kübra ERHAN

Dr. Öğr. Üyesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Çağlar ÇAKIR

Dr. Öğr. Üyesi

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Halil HADİMLİ

Dr. Öğr. Üyesi

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Aykut CAMCI

Dr. Öğr. Üyesi

Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Zeynep YİLMAZ

Arş. Gör.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

İlknur ÇAKIR

Arş. Gör.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

 

BİLİM KURULU:

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu

Saliha KODAY

Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Kenan ARINÇ

Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Zeki KODAY

Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Mehmet ZAMAN

Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

İbrahim KOPAR

Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Hasbi SOYLU

Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Mustafa ÖZDEMİR

Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

İhsan BULUT

Prof. Dr.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Günay KAYA

Prof. Dr.

Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Halil KOCA

Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitimi Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

İbrahim Fevzi ŞAHİN

Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitimi Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Mete ALIM

Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitimi Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Ogün COŞKUN

Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitimi Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Namık Tanfer ALTAŞ

Doç. Dr.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitimi Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Salih BİRİNCİ

Doç. Dr.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Mehmet DENİZ

Doç. Dr.

Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Emre ÖZŞAHİN

Doç. Dr.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Ahmet ÇAVUŞ

Doç. Dr.

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü

Çağlar Kıvanç KAYMAZ

Doç. Dr.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Elif MERAL

Doç. Dr.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Mehmet Tuncer RIZVANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitimi Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Cemal SEVİNDİ

Dr. Öğr. Üyesi

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Yusuf KIZILKAN

Dr. Öğr. Üyesi

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Kübra ERHAN

Dr. Öğr. Üyesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Çağlar ÇAKIR

Dr. Öğr. Üyesi

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Halil HADİMLİ

Dr. Öğr. Üyesi

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Aykut CAMCI

Dr. Öğr. Üyesi

Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

ÖNEMLİ TARİHLER:

Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih

30.11.2023

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması

05.12.2023

Sempozyum programının İlanı

11.12.2023

Sempozyum Tarihi

28-29.12.2023

 

İletişim: 04422318223-8224-8225

E-posta: cografya@atauni.edu.tr

 Başvuru ve özet metinlerinin https://forms.gle/FbaDefbA7WdTRZKeA adresinden gönderilmesi gerekmektedir. Kör hakem değerlendirmesinden geçecek olan özetler sonradan belirtilen tarihler aralığında liste halinde yayımlanacaktır. 

ÖZET YAZIM KURALLARI

Çalışmanın özeti yazar ve yazar adlarından sonra bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Çalışmanın Türkçe özeti en az 250, en çok 500 kelime olmalıdır. Özet “TİMES NEW ROMAN” karakterinde ve 11 punto olarak yazılmalıdır. Özet metni, araştırmanın konusu, amacı, yöntem, bulgular ve sonuç olarak ortaya konan bilimsel ifadeleri içermelidir.

 Çalışmada en az 3 ve en çok 7 kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeleri bulunmalıdır.

Çalışma boyunca yazılacak metin sırasında kullanılacak paragraf ölçüleri ise metin iki yana yaslı olmalı, satır aralığı 1,15 olarak tasarlanmalıdır.

Bildiri özeti gönderilen çalışmalar, başvuru aşamasında beyan edilen intihal raporu çerçevesinde değerlendirilir. Araştırma ve yayın etiğine uygun bulunmayan veya intihal riski tespit edilen bildir, özetleri değerlendirilmeye tabi tutulmamaktadır. Bu çerçevede TURNITIN ya da İThenticate tarama programlarınca tespit edilen benzerlik oranının %15’nin üzerinde olması halinde, ilgili çalışma hakem onayı alsa bile yayımlanamaz. Eğer durum fark edilmeden çalışma yayımlanmış ise durumun fark edilmesiyle birlikte, ilgili çalışmaya erişim engellenerek çalışma yayım listesinden ve tam sayıdan çıkarılır. Yine rapor doğrultusunda makalelerin tek bir kaynağa benzeşim oranı % 3 üzeri olamaz.