Coğrafya

CBS

Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı Lisans ve Lisansüstü öğrencileri için gerekli olan verilerin edinilmesi amaçlı çeşitli alt bölümleri bulunan bu alandan faydalanabilirsiniz.