Coğrafya

Lisansüstü Ders Listesi

 ENSTİTÜ DERSLERİ   
 YÜKSEK LİSANS / DOKTORA KRD.Z / SY. L. / DR
SBE 501BİLİM, EĞİTİM VE ETİK3ZY
SBE 603PROJE HAZIRLAMA2ZD
 COĞRAFYA ANABİLİM DALI DERSLERİİ    
 YÜKSEK LİSANS    
DERS KODUDERS ADIKRD.Ç / SY. L. 
COG 501Beşeri Coğrafya Araştırmalarında Veri Toplama Yöntemleri3Ç Y
COG 503Bölgesel Coğrafya Etütlerinde Sentez3ÇY
COG 505Genel Yerleşme Coğrafyası3ÇY
COG 507Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları3SY
COG 509Dünya Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler3SY
COG 511Yerleşme Coğrafyasında Kavramlar3SY
COG 513Bölge Planlama ve Arazi Kullanılışı3SY
COG 515Türkiye’nin Alternatif Turizm Kaynakları ve Bölgeleri 3SY
COG 517Bilgisayar Destekli istatistik3SY
COG 519Demografik Analizler3SY
COG 521Kültürel Coğrafya Araştırmaları3SY
COG 523Enerji Kaynakları ve Enerji Politikaları3SY
COG 525Fluviyal Jeomorfoloji3ÇY
COG 527Hidrojeomorfoloji3SY
COG 529Türkiye’de Tarımsal Faaliyetlerin Gelişimi3ÇY
COG 531Kırsal Arazi Kullanılışı3SY
COG 533İskân Coğrafyası3ÇY
COG 535Kültür, Sermaye ve Şehir3SY
COG 537Jeostrateji-Stratejik Analiz3SY
COG 539Türkiye’nin Dağları3SY
COG 541Türkiye’nin Gölleri3SY
COG 543Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri3SY
COG 545Alternatif Turizm Kaynakları3SY
COG 547Doğal Kaynaklardan Yararlanma3SY
COG 549Doğal Turistik Kaynaklar3SY
COG 551Dağlık Alanlarda Sürdürülebilir Kalkınma3SY
COG  553Dünyada ve Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma3SY
COG 555Kırsal Kalkınma ve Coğrafya3SY
 DOKTORA   
DERS KODUDERS ADIKRD.Ç / SDR
COG 701Beşeri Coğrafya Araştırmalarında Bilimsel Kritik3ÇD
COG 703Dünya Enerji Sorunu ve Alternatif Enerji Kaynakları3ÇD
COG 705Ekonomik Gelişme ve Turizm3ÇD
COG 707Türkiye’de Belediye Örgütlü Yerleşmeler3ÇD
COG 709İleri Düzey CBS Analizleri3ÇD
COG 711Neotektonik3SD