Coğrafya

Yüksek Lisans Tez Savunması

Türkiye Coğrafyası Anabilim dalında Prof. Dr. Saliha Koday danışmanlığında yüksek lisans tezi savunmasını gerçekleştiren Hümeyra Kızıltunç bilim uzmanı unvanını almaya hak kazanmıştır.