Coğrafya

TÜBİTAK 2237-A

TÜBİTAK 2237-A

Coğrafya Alanında Lisansüstü
Öğrencilere Yönelik Akademik Yayın Kültürünün Geliştirilmesi (19-20 Şubat 2024)
Atatürk Üniversitesi (442) 231 8223 - sbirinci@atauni.edu.tr

Lisansüstü eğitim-öğretim süreçlerinin en önemli amaçlarından biri öğrencilerin akademik araştırma becerilerinin geliştirilmesidir. Bu noktada genç araştırmacılar olarak öğrencilere yönelik akademik yazım tekniklerinin ve araştırma kültürünün kazandırılması için eğitim çalışmaları önem taşımaktadır. Lisansüstü eğitimde öğrencilerin farklı üniversitelerden uluslararası yayın deneyimi olan araştırmacılar ile bir araya getirilmesinin akademik yayın kültürünün içselleştirilerek benimsenmesi açısından önemli katkıları olacağı düşünülmektedir. Bu anlamda akademik etkinliğin düzenlenmesinin temel amacı özellikle coğrafya alanında yüksek lisans ve doktora aşamasındaki genç araştırmacılara ulusal ve uluslararası yayın yapma deneyimi ve motivasyonu kazandırmaktır. Etkinlik ülkemizdeki üniversitelerde coğrafya alanında lisansüstü eğitim-öğretim hayatına devam eden öğrencilerine yönelik olarak planlanmıştır. Bu çerçevede coğrafya bilim alanındaki beşeri ve iktisadi coğrafya, fiziki coğrafya, Türkiye coğrafyası, bölgesel coğrafya, coğrafi bilgi sistemleri ve diğer coğrafya yüksek lisans ve doktora programları öğrencilerinin tamamı etkinlik için başvuru yapabilecektir. Alan (coğrafya) odaklı eğitmen ve katılımcı grubu secimi ile eğitim sürecinin başarısının artırılmasının yanı sıra işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik kazanımların elde edilmesi hedeflenmiştir.  Bu kapsamda aşağıda belirtilen hususlarda eğitimler verilerek etkinliğin amacına ulaşılması planlanmaktadır. 

1- Akademik yayın yapma için konu seçimi, literatür taraması, araştırma yöntemleri, akademik yayın yazım süreci ile ilgili temel konularda örnek çalışmalar üzerinden temel eğitim verilecektir. Bu aşamada eğitmen hocalar yazım süreci ile ilgili akademik çalışmalarda özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma bölümlerinin yazımı konularında ayrı ayrı verilecek eğitimle katılımcıların bir akademik çalışma yapma bilgi birikimine sahip olması sağlanacaktır.

2- Etkinliğin ikinci aşamasında tamamlanan akademik yayının ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanması ile ilgili süreçlerle ilgili eğitim verilecektir. Bu kapsamda ulusal dergilerde yayım yapma konusunda özellikle YÖK ve Üniversitelerarası Kurulun yeni doçentlik şartlarında da önem verdiği TR Dizin kapsamındaki dergilere makale sunma, dergipark sisteminde yayın başvurusunda dikkat edilecek hususlar konusunda uzman eğitmenler tarafından uygulamalı eğitim verilecektir.

3- Etkinliğin en önemli hedeflerinden biri de akademik yaşamlarının ilk yıllarında olan lisansüstü öğrencilere uluslararası yayın yapma kültürü kazandırmaktadır. Nitekim gerek YÖK ve Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) gerekse de ülkemizdeki üniversiteler dünyaca bilinen indeksli dergilerde yayın yapmayı teşvik etmekte veya akademik atama ve yükselmelerde zorunlu tutmaktadır. Bu doğrultuda SCI, SSCI, SCOPUS, AHCI ve ESCI gibi uluslararası indeksli dergilerde yayın yapmak için uygun dergi seçimi ve yayının dergiye sunumu ve yayın sürecinde dikkat edilecek konularla ilgili yayın deneyimine sahip eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerle lisansüstü öğrencilerin bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Bu yönüyle etkinlik ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının desteklediği uluslararası indeksli yayın sayısının artırılması politikası ve stratejisi desteklenmiş olacaktır.

Etkinlik çevrim içi olarak Zoom programı aracılığıyla yapılacaktır.

Etkinlik programı iki gün olarak düzenlemiş olup 5 eğitimci tarafından 14 saatlik coğrafya alanında ulusal ve uluslararası literatürde teorik ve uygulamalı akademik yayın eğitimi verilecektir. Bu kapsamda oluşturulan etkinlik programına LİNKE tıklayarak ulaşabilirsiniz

Doç. Dr. Salih BİRİNCİ                          Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Doç. Dr. Mehmet DENİZ                        Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Emre ÖZŞAHİN                        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Doç. Dr. Çağlar Kıvanç KAYMAZ         Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KIZILKAN            Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Aykut CAMCI                 Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü (Yardımcı Personel)

Düzenleme Kurulu Başkanı ve Etkinlik Yürütücüsü

Doç. Dr. Salih BİRİNCİ

Prof. Dr.
Saliha KODAY

Atatürk
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof. Dr.
İhsan BULUT

Akdeniz Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof.Dr.
Zeki KODAY

Atatürk
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof. Dr.
Mehmet ZAMAN

Atatürk
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof.Dr.
İbrahim KOPAR

Atatürk
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof.Dr.
Mustafa ÖZDEMİR

Atatürk
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof. Dr.
Günay KAYA

Giresun
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Doç. Dr.
Salih BİRİNCİ

Atatürk
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Doç. Dr.
Mehmet DENİZ

Uşak
Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Doç. Dr.
Emre ÖZŞAHİN

Tekirdağ
Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Doç. Dr.
Çağlar Kıvanç KAYMAZ

Atatürk
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Dr. Öğr.
Üyesi Yusuf KIZILKAN

Atatürk
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Dr. Öğr.
Üyesi Aykut CAMCI

Giresun
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Arş. Gör.
Zeynep YİLMAZ

Atatürk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

 

Prof. Dr. Saliha KODAY

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. İhsan BULUT

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Mehmet ZAMAN

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof.Dr. Zeki KODAY

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof.Dr. İbrahim KOPAR

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Faruk ALAEDDİNOĞLU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Günay KAYA

Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Unvanı, Adı ve Soyadı

Kurum

Doç. Dr. Salih BİRİNCİ

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Doç. Dr. Çağlar Kıvanç KAYMAZ

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KIZILKAN

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Etkinliğimize 30 lisansüstü öğrencinin katılması planlanmakta olup katılımcı listesi henüz belirlenmemiştir. Bu kapsamda başvuranlar arasından kimlerin katılacağını belirlemek için aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulacaktır.

  • Sosyal Bilimler veya Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Coğrafya ve Coğrafya Eğitimi anabilim ve bağlı bilim dalları alanlarında eğitimlerini sürdüren lisansüstü öğrenci (yüksek lisans veya doktora) olması,
  • Daha önce TÜBİTAK 2237-A programı kapsamında desteklenen eğitim etkinliklerine en fazla 4 kez katılmış olması,
  • Seçilecek katılımcıların tercihen dengeli dağılımlı (farklı bölüm/üniversite/kurum/şehirlere göre) olması,
  • Seçilecek katılımcıların genel not ortalamalarının yüksek ve TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi(ARBİS)’ndeki akademik çalışmaları göz önünde bulundurularak başarılı kişilerin tercih edilecek olması,
  • Katılımcıların TÜBİTAK-ARBİS veri tabanına kayıtlı olması veya kabul edildiği takdirde kayıt yaptırması,
  • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
  • Lisans veya Ön Lisans eğitimi sırasında 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve/veya 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programından destek almış ise öncelik tanınmasıdır.
Etkinliğimize başvurmak için bu yazıya tıklayarak formu doldurunuz, imzaladıktan sonra tarayınız ve güncel öğrenci belgenizi, transkriptinizi ve ARBİS özgeçmişinizi de ekleyerek sbirinci@atauni.edu.tr adresine mail olarak gönderiniz.  

 Atatürk Üniversitesi                                    TÜBİTAK                   

Etkinlikle ilgili tüm giderler TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Etkinlik Yürütücüsü ve Düzenleme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Salih BİRİNCİ

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Tel: 0442 231 8223 

e-posta: sbirinci@atauni.edu.tr