Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

“Hayatın Hizmetinde”

İlacın araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesinden hastaya ulaştırılmasına kadar geçen tüm aşamalarda etkin görev ve sorumluluklar alan;  kimyasal/doğal kaynaklı ilaç ve ilaç dışı sağlık ürünlerinin akılcı kullanımı ile sağlık konusunda danışmanlık yapan; etik değerlere bağlı,  gelişmeye ve öğrenmeye açık eczacılar yetiştirmek,

Üniversite, toplum ve endüstri işbirliği ile ülkemizde ve bölgemizde ihtiyaç duyulan toplum sağlığına yönelik akademik ve sosyal faaliyetlerde bulunmaktır.


Vizyon

 “Hep İleriye”

Uluslararası düzeyde eğitim programlarını fakültemizde uygulayarak eczacılık alanında ülkemizdeki öncü fakültelerden birisi olmak


Hedefler

Ulusal ve uluslararası yetkinliğe sahip, yenilikçi bir yaklaşımla eczacılık eğitimi veren; etkili iletişim becerilerini kullanan; doğru karar alıp uygulayan; yaşam boyu öğrenme ve öğretmeyi ilke edinmiş girişimci eczacılar yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejileri oluşturan önder bir fakülte olmaktır.


Temel Değerler

  • Bilimsellik: Aldığı karar ve uygulamalarda bilimsel kriter ve doğruları temel alır.

  • Yenilikçilik ve Girişimcilik: Etkinliğini artıracak alanlarda yeni ve farklı uygulamaları hayata geçirir.

  • Katılımcılık ve Paylaşımcılık: Kararlar katılımlı şekilde alınır, bilgiler şeffaf şekilde paylaşılır.

  • Öğrenme Odaklılık: Tüm bireylerin öğrenme deneyimlerini kolaylaştırır ve geliştirir.

  • Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme: Gösterilen çabalara saygı gösterilir ve başarılar tanınır.

  • Ulusal ve evrensel değerlere bağlılık: Ülkemizin değerlerine bağlılığın yanında evrensel değerlere de sahip çıkılır.

  • Toplumsal, kültürel, çevresel ve sanatsal duyarlılık: Toplumsal alanlardaki sorun ve ihtiyaçlara karşı duyarlı davranılır.