Horasan Meslek Yüksekokulu

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI (MERKEZİ PUAN VE AGNO İLE)

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

EK MADDE 1 (MERKEZİ PUAN) İLE
Müracaat: 01/08/2022-15/08/2022
Değerlendirme: 16/08/2022-21/08/2022
Sonuçların İlanı: 22/08/2022
Asıl Liste Kayıt Tarihi: 24/08/2022-26/08/2022
Yedek Liste Tarihi: 29/08/2022

AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO) İLE
Müracaat: 29/08/2022-02/09/2022
Değerlendirme: 03/09/2022-11/09/2022
Sonuçların İlanı: 12/09/2022
Asıl Liste Kayıt Tarihi: 14/09/2022-16/09/2022

Yedek Liste Tarihi: 19/09/2022