Horasan Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı Programı

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması

Yok

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ile ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığı

Öğrencilerimiz 1 yıl içerisinde toplam 30 iş günü olmak kaydıyla 2 dönemde stajlarını tamamlamaktadır.

Bilgisayar Programcılığı program öğrencileri, kazandıkları teorik ve uygulama eğitim yeterlilikleriyle Ulusal Staj Programı (USP) kapsamında geniş bir staj yapma yelpazesine sahip olurken ayrıca;

  • Başta Sanayi Kuruluşları Olmak Üzere Yazılım Firmaları
  • Bilgisayar Satıcısı ve Teknik Destek Firmaları
  • Bankalar
  • Sigorta Şirketleri
  • Ticari Kuruluşları
  • İnternet Servis Sağlayıcıları
  • İnternet Yayıncılık Şirketleri
  • Radyo, Televizyon Firmaları
  • Araştırma Şirketleri
  • Ulaştırma Gibi Kamu ve Özel Sektörde Faaliyet Gösteren Pek Çok Kurum ve Kuruluş
  • Kurumsal Şirketlerin Bilgi İşlem ve Yazılım Bölümleri
  • KOBİ’lerin Bilgi İşlem ve Yazılım Geliştirme Bölümleri
  • Kamu Kurumları Bilgi İşlem Birimleri
  • Yazılım Geliştirme Şirketleri
  • Bilişim Teknolojileri Eğitim Ve Danışmanlık Firmaları

Web Tasarımı ve Programlama Firmalarında da stajlarını yapabilme olanağı mevcuttur.

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri

Yok

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri

Bütün ihtiyaçlarımız Üniversite tarafından karşılanmaktadır. Öğrencilerimizden herhangi ek bir ücret talep edilmemektedir. Öğretim gideri bulunmamaktadır. Sadece kendilerini kampüs dışında da geliştirme açısından bilgisayar edinilmesi önerilmektedir.

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampus

Bilgisayar Programcılığı ön Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır.  Programda, ön lisans öğrencileri ilk yıl Yabancı dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi uzaktan eğitim yoluyla verilen zorunlu derslerin yanında, Programlama temelleri, Grafik tasarımı, Animasyon tasarımı, Web Tasarımı Temelleri, Yazılım kurulumu ve yönetimi, Veri tabanı ve yönetimi, İnternet programcılığı, Nesne tabanlı programlama, Görsel programlama, Sistem analizi ve tasarımı  gibi zorunlu derslerinin yanı sıra ilgi duydukları alana göre tüm üniversite öğrencilerimizin katılım sağlayıp seçtiği iki tane Üniversite seçmeli dersi ve ayrıca altı tane seçmeli dersi seçerek kendilerini üniversite sonrası hayata hazırlamaktadır. Dördüncü yarıyılın sonunda dersleri başarılı olarak geçen öğrenciler programdan Bilgisayar Programcısı Teknikeri olarak mezun olurlar.

Horasan Meslek Yüksekokulu Erzurum ili Horasan İlçesinde bulunmaktadır.

Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği

Merkez kampüste isteyen ve o konuda hevesli öğrencilerin kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı bulunmaktadır. Staj sırasında mevzuat gereği ücret kurum tarafından ödenir.

İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt vb. imkânlar sunup sunmadığı,

Horasan merkezide Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin barınmaları için kalabileceği kız ve erkek öğrenciler için KYK yurtları, özel yurtlar, Öğretmen Evi bulunmaktadır.

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen kontenjan dahilinde burs ve yemek bursu verilmektedir.

 

Yüksekokulumuzun yemekhanesinde Rektörlüğümüzün belirlediği fiyat dahilinde öğle yemeği imkânı bulunmaktadır.  Burs ve yurt imkânı KYK tarafından sağlanmaktadır.