Horasan Meslek Yüksekokulu

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Öz Görev (Misyon)

Atatürk Üniversitesi’nin ‘’Hayatın Hizmetinde’’ misyonuna uygun bir perspektif ile toplumumuza ve ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu; idealist, cumhuriyetimizin kurucu ilkelerine bağlı, üst düzeyde yetişmiş insan gücünü ülkemize kazandırmaktır. Cumhuriyetimizin kurucusunun ve ilimizin güzide bir ilçesinin adı altında faaliyet göstermek en büyük motivasyon kaynaklarımızdan biridir.

Öz Ülkü (Vizyon)

‘’Hep İleriye’’ vizyonu altında; sürekli değişen şartlarda, gerekli donanıma sahip, çalışan personel ve öğretim elamanları arasında takım ruhuna uygun ve koordineli hareket eden, yüksek inovasyon faaliyetleri ve yüksek teknolojik uygulamalar ile bölgeye ve ülkemize bilimsel ve kültürel alanlarda gerekli entelektüel alt yapıya sahip, alanında en iyisi olmayı hedefleyen vizyoner bir kurumsal bakışı hedeflenmektedir.

Temel Değerler