Horasan Meslek Yüksekokulu

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması

Yok

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ile ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığı

Öğrencilerimiz 1 yıl içerisinde toplam 30 iş günü olmak kaydıyla 2 dönemde stajlarını tamamlamaktadır.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, kazandıkları teorik ve uygulama eğitim yeterlilikleriyle Ulusal Staj Programı (USP) kapsamında Belediye itfaiye birimleri, AFAD, ARFF (Havalimanı İtfaiyesi) ve uzman eğitim amiri bulunan sanayi birimleri, fabrikalar oteller vb. yerlerde staj yapabilmektedir.

 

Bölümümüzde teorik dersler ve zorunlu staj yanında uygulama dersleri; Horasan MYO kampüs içinde araç ve malzemeler üzerinde yapılabilmekte ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında ve AFAD kurumlarında belirli zamanlarda uygulamalı olarak işlenmektedir.

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri

Yok

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri

Bütün ihtiyaçlarımız üniversite tarafından karşılanmaktadır. Öğrencilerimizden herhangi ek bir ücret talep edilmemektedir. Öğretim gideri bulunmamaktadır.

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampus

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı, 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir ön lisans programdır.  Programda, ön lisans öğrencileri ilk yıl İngilizce, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve gibi zorunlu ortak derslerin yanında dört yarıyıl içinde Temel Matematik, Genel Kimya, Fizik, Araç ve Malzeme Bilgisi I-II, Kurtarma Teknikleri I-II ,Yangına Müdahale Teknikleri I-II , Acil Durum Yönetimi, Bilgi İletişim Teknolojileri, İtfaiyecilik ve Yangından Korunma Mevzuatı, Spor Eğitim Bilgisi, Yanma ve Yangın Bilgisi, Temel İlk Yardım, Akışkanlar Mekaniği, İtfaiyecilik ve Spor Eğitimi, Elektronik Haberleşme, Yapılarda Yangın Güvenliği ve Proje Bilgisi, Yapı ve Tesisat Bilgisi zorunlu derslerini alarak ilgi alanlarına göre ilgili seçmeli dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. İkinci yılın sonunda dersleri başarılı olarak geçen öğrenciler programdan mezun olurlar.

 

Horasan Meslek Yüksekokulu Erzurum ili Horasan İlçesinde bulunmaktadır.

Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği

Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı bulunmamaktadır. Staj ve uygulama eğitimleri sırasında ücret ödenip ödenmediğini ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaptığı kurum belirler.

İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt vb. imkânlar sunup sunmadığı,

Horasan merkezide Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin barınmaları için kalabileceği kız ve erkek öğrenciler için KYK yurtları, özel yurtlar, öğretmen evi bulunmaktadır.

 

Üniversitemiz tarafından belirlenen kontenjan dahilinde burs ve yemek bursu verilmektedir.

 

Yüksekokulumuzun yemekhanesinde Rektörlüğümüzün belirlediği fiyat dahilinde öğle yemeği imkânı bulunmaktadır.  Burs ve yurt imkânı KYK tarafından sağlanmaktadır.