Horasan Meslek Yüksekokulu

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Programı

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması

Yok

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ile ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığı

Öğrencilerimiz 1 yıl içerisinde toplam 30 iş günü olmak kaydıyla 2 dönemde stajlarını tamamlamaktadır.

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi programı öğrencileri, kazandıkları teorik ve uygulama eğitim yeterlilikleriyle Ulusal Staj Programı (USP) kapsamında, raylı sistemler sektöründe hizmet veren başta TCDD olmak üzere; Tülomsaş, Estram, Burulaş, İzmir Metro AŞ vb. işletmelerde staj yapabilmektedir.

 

Uygulamalı eğitimleri, TCDD Erzurum veya Horasan Yol Bakım Şefliğinde yapma imkânı bulunaktadır.

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri

Yok

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri

Bütün ihtiyaçlarımız Üniversite tarafından karşılanmaktadır. Öğrencilerimizden herhangi ek bir ücret talep edilmemektedir. Öğretim gideri bulunmamaktadır.

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampus

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Ön Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır.  Programda, ön lisans öğrencileri ilk yıl İngilizce, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve gibi zorunlu derslerin yanında, Raylı Sistem Bilgisi, Fizik, Matematik, Teknik Resim, İş Güvenliği, Yapı Malzemeleri,  Statik Mukavemet ve Çalışma Mevzuatı dersleri ile programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta Zemin Mekaniği, Yol Altyapısı ve Bakımı, Raylı Sistem Araç Mekatroniği, Topoğrafya, Ölçme Tekniği, Üst Yapı Tekniği ve Bakımı, Demir Yolu Sinyalizasyon Sistemleri, Genel Raylı Sistem İşletmeciliği, Teknik İngilizce, Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemleri gibi zorunlu dersleri ve ilgi alanlarına göre ilgili seçmeli dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. İkinci yılın sonunda dersleri başarılı olarak geçen öğrenciler programdan Raylı Sistemler Yol Teknikeri olarak mezun olurlar.

 

Horasan Meslek Yüksekokulu Erzurum ili Horasan İlçesinde bulunmaktadır.

Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği

Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı bulunmamaktadır. Staj ve uygulama eğitimleri sırasında ücret ödenip ödenmediğini ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaptığı kurum belirler.

İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt vb. imkânlar sunup sunmadığı

Horasan merkezide Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin barınmaları için kalabileceği kız ve erkek öğrenciler için KYK yurtları, özel yurtlar, Öğretmen Evi bulunmaktadır.

 

Üniversitemiz tarafından belirlenen kontenjan dahilinde burs ve yemek bursu verilmektedir.

 

Yüksekokulumuzun yemekhanesinde Rektörlüğümüzün belirlediği fiyat dahilinde öğle yemeği imkanı bulunmaktadır.  Burs ve yurt imkânı KYK tarafından sağlanmaktadır.