Horasan Meslek Yüksekokulu

Posta Hizmetleri Programı

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması

Yok

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ile ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığı

Öğrencilerimiz 1 yıl içerisinde toplam 30 iş günü olmak kaydıyla 2 dönemde stajlarını tamamlamaktadır.

Posta Hizmetleri programı öğrencileri, kazandıkları teorik ve uygulama eğitim yeterlilikleriyle Ulusal Staj Programı (USP) kapsamında başta PTT olmak üzere kargo ve lojistik şirketlerinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapabilmektedir.

 

Bölümümüzde teorik dersler ve zorunlu staj ile birlikte uygulamalı dersler; Horasan MYO’da bulunan uygulama sınıflarında ve PTT ile yapılan iş birliği doğrultusunda belirli zamanlarda Posta İşleme Merkezinde uygulamalı olarak işlenmektedir.

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri

Dağıtıcıların giyindiği resmi üniforma, dağıtım çantaları.

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri

Bütün ihtiyaçlarımız üniversite tarafından karşılanmaktadır. Öğrencilerimizden herhangi ek bir ücret talep edilmemektedir. Öğretim gideri bulunmamaktadır.

Programın içeriği, fakülte, yüksekoskul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampus

Posta Hizmetleri programı, 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir ön lisans programdır.  Programda, ön lisans öğrencileri ilk yıl İngilizce, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Bilgi İletişim Teknolojileri, Genel Matematik, Ayrım Sevk ve Dağıtım I ve II, Mektup Postası, Telgraf ve Acele Posta Hizmetleri, Genel Muhasebe, Ofis Yazılımları, Posta  Hizmetleri Mevzuatı, Tebligat İşlemleri, Kayıtlı Gönderiler, Halkla İlişkiler, Posta Taşımacılığı ve Güvenliği, Türkiye Posta Sektörü, Mesleki Yazışmalar, Kargo Hizmetleri ve Adres ve Yol Bilgisi, Parasal Posta Hizmetleri, Posta Makinaları ve Posta Tarihi, Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, İşyeri Organizasyonu,  gibi zorunlu ortak derslerin yanında zorunlu derslerini alarak ilgi alanlarına göre ilgili seçmeli dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. İkinci yılın sonunda dersleri başarılı olarak geçen öğrenciler programdan dağıtıcı olarak mezun olurlar.

 

Horasan Meslek Yüksekokulu Erzurum ili Horasan İlçesinde bulunmaktadır.

Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği

Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı bulunmamaktadır. Staj ve uygulama eğitimleri sırasında ücret ödenip ödenmediğini ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaptığı kurum belirler.

İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt vb. imkânlar sunup sunmadığı,

Horasan merkezide Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin barınmaları için kalabileceği kız ve erkek öğrenciler için KYK yurtları, özel yurtlar, öğretmen evi bulunmaktadır.

 

Üniversitemiz tarafından belirlenen kontenjan dahilinde burs ve yemek bursu verilmektedir.

 

Yüksekokulumuzun yemekhanesinde Rektörlüğümüzün belirlediği fiyat dahilinde öğle yemeği imkânı bulunmaktadır.  Burs ve yurt imkânı KYK tarafından sağlanmaktadır.