Horasan Meslek Yüksekokulu

İdari Personel

PROFİL BİLGİSİ

Yok. Sek. Mustafa Rüşen
Horasan Meslek Yüksekokulu
E-Postamustafarusen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5402) 
Posta Adresi 711 51 70

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Mer. Bülent Üral
Horasan Meslek Yüksekokulu
E-Postabulent.ural@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5401) 
Posta Adresi 711 51 70

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Bil. İşt. Kemal Demirbaş
Horasan Meslek Yüksekokulu
E-Postakemal.demirbas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5409) 
Posta Adresi 711 51 70

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Kor. ve Güv. Gör. Alpaslan Üstün
Horasan Meslek Yüksekokulu
E-Postaalpaslanustun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5442) 
Posta Adresi 711 51 70

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Kor. ve Güv. Gör. Bünyamin Sevindir
Horasan Meslek Yüksekokulu
E-Postabunyaminsevindir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5442) 
Posta Adresi 711 51 70

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Kor. ve Güv. Gör. Fırat Boztepe
Horasan Meslek Yüksekokulu
E-Postafiratboztepe@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5442) 
Posta Adresi 711 51 70

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

İşçi Dilek Nogay
Horasan Meslek Yüksekokulu
E-Postadileknogay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5408) 
Posta Adresi 711 51 70

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

İşçi Mehmet Emin Sayğı
Horasan Meslek Yüksekokulu
E-Postamehmet.eminsaygi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi 711 51 70

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

İşçi Mehmet Özkan
Horasan Meslek Yüksekokulu
E-Postamehmetozkan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5170) 
Posta Adresi 711 51 70

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

İşçi Ömer Faruk Aras
Horasan Meslek Yüksekokulu
E-Postaomer.farukaras@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi 711 51 70

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

İşçi Selçuk Tarakci
Horasan Meslek Yüksekokulu
E-Postaselcuktarakci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi 711 51 70

Eğitim