Horasan Meslek Yüksekokulu

Özel Güvenlik ve Koruma Programı

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması

Yok

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ile ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığı

Öğrencilerimiz 1 yıl içerisinde toplam 30 iş günü olmak kaydıyla 2 dönemde stajlarını tamamlamaktadır.

Özel güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri, kazandıkları teorik ve uygulama eğitim yeterlilikleriyle, Belediyelerde, Alışveriş Merkezlerinde, Özel ve Kamu Sanayi Kuruluşlarında, Havaalanlarında, Hastanelerde, Eğlence Merkezlerinde, Oteller vb. yerlerde staj yapabilmektedir.

 

Bölümümüzde teorik dersler ve zorunlu staj yanında uygulama dersleri; Horasan MYO kampüs içinde ve spor salonunda araç ve malzemeler üzerinde yapılabilmekte uygulamalı olarak işlenmektedir.

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri

Yok

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri

Bütün ihtiyaçlarımız üniversite tarafından karşılanmaktadır. Öğrencilerimizden herhangi ek bir ücret talep edilmemektedir. Öğretim gideri bulunmamaktadır.

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampus

Özel Güvenlik ve Koruma Programı, 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir ön lisans programdır.  Programda, ön lisans öğrencileri ilk yıl İngilizce, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve gibi zorunlu ortak derslerin yanında dört yarıyıl içinde Hukuka Giriş, Özel Güvenlik Hukuku, Etkili İletişim, Acil Durum Yönetimi, Bilgi İletişim Teknolojileri, Spor Eğitim Bilgisi, Yakın Savunma, Güvenlikte Risk Analizi, Genel Kollukla İlişkiler, Kalabalık Yönetimi, Silah Atış Bilgisi gibi zorunlu derslerini alarak ilgi alanlarına göre ilgili seçmeli dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. İkinci yılın sonunda dersleri başarılı olarak geçen öğrenciler programdan mezun olurlar.

 

Horasan Meslek Yüksekokulu Erzurum ili Horasan İlçesinde bulunmaktadır.

Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği

Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı bulunmamaktadır. Staj ve uygulama eğitimleri sırasında ücret ödenip ödenmediğini ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaptığı kurum belirler.

İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt vb. imkânlar sunup sunmadığı,

Horasan merkezide Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin barınmaları için kalabileceği kız ve erkek öğrenciler için KYK yurtları, özel yurtlar, öğretmen evi bulunmaktadır.

 

Üniversitemiz tarafından belirlenen kontenjan dahilinde burs ve yemek bursu verilmektedir.

 

Yüksekokulumuzun yemekhanesinde Rektörlüğümüzün belirlediği fiyat dahilinde öğle yemeği imkânı bulunmaktadır.  Burs ve yurt imkânı KYK tarafından sağlanmaktadır.