Horasan Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü