İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Başvurular ve Dilekçeler

Öğrencilerimizin çeşitli konularda yaptıkları başvurular ile ilgili dilekçelerini OBS(Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden “Öğrenim / Öğrenim Talepleri / Başvuru ve Talep Dilekçeleri” kısmını tıklayarak yapabilirler, başvuracağı talepler, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden bağlı oldukları danışmanlarının bilgisine sunulacak, danışmanların bu talepleri uygun görmeleri (paraflamaları) halinde dilekçe ve eki belgeler ilgili Dekanlık/Müdürlüğün Belge Yönetim Ofisine iletilecektir. Dekanlık/Müdürlükler tarafından dilekçede yer alan talep ile ilgili olarak yapılan işlemlerin sonucunu içeren ve talep sahibine yazılan cevabi yazılar yine Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden talep sahibinin Öğrenci Bilgi Sisteminde erişimine sunulacaktır. Konuyla ilgili olarak hazırlanan kılavuz ekte gönderilmiştir.

 • Azami Süre Sonu Sınav Talep
 • Bilişim Teknolojileri Ders Muafiyet Sınav Talep
 • Çift Anadal Program Başvuru
 • Ders Değiştirme & Saydırma Talep
 • Ders Muafiyet Talep
 • Mezuniyet Sınav Hakkı Talep
 • Mezuniyet AGNO Baraj Sınav Hakkı Talep
 • Mezuniyet Tek Ders Sınav Hakkı Talep
 • Sınav Sonuç İtiraz Talep
 • Yandal Program Başvuru
 • Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alma Talep

Ayrıca, öğrencilerimiz kayıt dondurma talepleri ile diğer üniversitelere yatay geçiş taleplerini yine Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunan “Öğrenim / Öğrenim Talepleri” menüsü aracılığı ile ulaşabildikleri “Kayıt Dondurma” ve “Yatay Geçiş (Transkript için) sayfalarından iletebilmektedirler.