İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Abdulkerim Karaaslan
Yöneylem Anabilim Dalı
E-Postaakkaraaslan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2089) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Abdullah Takım
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
E-Postaabdullahtakim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 2002
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 2008
 • Dr. Öğr. Üyesi, Bartın Üniveristesi, İktisat, 2009
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, 2014
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Adem Dursun
Muhasebe ve Finansman
E-Postaademdursun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2104) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman, Mart - 2013,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme Bölümü, 1987
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman, 2008

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ali Servet Öncü
Devletler Hukuku
E-Postaaliservetoncu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2213) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Atılhan Naktiyok
Yönetim ve Organizasyon
E-Postaanakti@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1906) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon,
 • Önlisans, Anadolu Üniversitesi, Hukuk Bölümü/Adalet Programı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , 1993
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme Bölümü, 1995
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Bekir Elmas
Muhasebe ve Finansman
E-Postabelmas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1463) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme Bölümü, 2001
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman, 2010
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman, 2010
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Bener Güngör
Muhasebe ve Finansman
E-Postabgungor@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2098) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 1995
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 2003
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2004
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Canan Nur Karabey
Yönetim ve Organizasyon
E-Postackarabey@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2164) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği Bölümü,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 2005
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt
Yöneylem Anabilim Dalı
E-Postacavityesilyurt@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5779) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi , Matematik, 1991
 • Yüksek Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, 1996
 • Doktora, Cumhuriyet Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, 2003
 • Doçent, ÜAK, Nicel Karar Yöntemleri, 2015
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Yöneylem Araştırması, 2020

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Dilşad Güzel
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
E-Postadguzel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2309) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Erkan Oktay
İstatistik Anabilim Dalı
E-Postaerkanoktay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2106) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 1987
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 1990
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 1994
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, 1995
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, 2004
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, 2009
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, İstatistik Anabilim Dalı, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Fatih Coşkun Ertaş
Muhasebe ve Finansman
E-Postafatihcoskun.ertas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2109) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Fatih Karcıoğlu
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
E-Postafkarci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3819) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Önlisans, Atatürk Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, 1981
 • Lisans, Ataturk University, Felsefe Grubu, 1985
 • Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü, 1992
 • Doktora, Ataturk University, Yönetim ve Organizasyon, 1997
 • Dr. Öğr. Üyesi, Ataturk University, Yönetim ve Organizasyon, 1998
 • Doçent, Ataturk University, Yönetim ve Organizasyon, 2005
 • Profesör, Ataturk University, Yönetim ve Organizasyon, 2011
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Fehim Bakırcı
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
E-Postafehim.bakirci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1568) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1991
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1991
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1995
 • Doktora, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
 • Dr. Öğr. Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisat Bölümü, 2001
 • Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Hüseyin Ali Kutlu
Lojistik
E-Postahkutlu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Hüseyin Özer
Ekonometri Anabilim Dalı
E-Postahozer@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5801) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1992
 • Yüksek Lisans, Wichita State University, KS, USA, Economics, 1996
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1999
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 2000
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 2005
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Ekonometri Anabilim Dalı, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Kerem Karabulut
İktisat Politikası
E-Postakerem@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2118) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme Bölümü, 1991
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1994
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1998
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2006
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, İktisat Politikası, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Sait Dilek
Siyasi Tarih
E-Postamsdilek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2124) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 2001
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 2009
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Siyasi Tarih Anabilim Dalı, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Sinan Temurlenk
Ekonometri Anabilim Dalı
E-Postamsinan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2075) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Anakara İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi, Kamu Yönetimi, 1982
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1987
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1991
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Iktisat Teorisi Anabilim Dalı, 1992
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Iktisat Teorisi Anabilim Dalı, 2002
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Iktisat Teorisi , 2007
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Ekonometri Anabilim Dalı, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Suphi Özçomak
İstatistik Anabilim Dalı
E-Postasozcomak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2080) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, İstatistik Anabilim Dalı,

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Metin Bayrak
İktisat Politikası
E-Postambayrak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1434) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, 1983
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 1996

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer Alkan
İstatistik Anabilim Dalı
E-Postaoalkan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2086) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 2005
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, 2008
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, 2013
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İstatistik Anabilim Dalı, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer Faruk İşcan
Yönetim ve Organizasyon
E-Postaoiscan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2777) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1996
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 1999
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 2002
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2006
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Postaosemsen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3818) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 1991
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 1994
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 1998
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 1999
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer Yalçınkaya
İktisat Politikası
E-Postaoyalcinkaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer Yılmaz
Ekonometri Anabilim Dalı
E-Postaomeryilmaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2742) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1991
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 1995
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat Teorisi, 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisat Teorisi, 2004
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 2004
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 2008

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Orhan Çınar
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
E-Postaorhanar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1187) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, İTÜ, Petrol Mühendisliği, 1990
 • Yüksek Lisans, İTÜ, İşletme Mühendisliği, 1993
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon, 1999

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ramazan Yanık
Muhasebe ve Finansman
E-Postaramazan.yanik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2108) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, İşletme Bölümü, 1999
 • Yüksek Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi, İşletme Bölümü, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu
Muhasebe ve Finansman
E-Postarkarci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2113) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme Bölümü, 1985
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1991
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1995
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sabri Azgün
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Postasabriazgun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1522) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1997
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 2001
 • Doktora, Anadolu Üniversitesi, İktisat, 2005
 • Dr. Öğr. Üyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007
 • Doçent, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012
 • Doçent, Erzincan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Salih Börteçine Avci
Yönetim Bilimleri
E-Postasavci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1645) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Önlisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı, 2000
 • Lisans, Uludağ Üniversitesi, İşletme Bölümü, 2004
 • Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2007
 • Doktora, Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sevda Yapraklı
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Postasevda1@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2744) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü, 1993
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi SBE, İktisat, 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi SBE, İktisat, 1999
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi İİBF, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 2004
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi İİBF, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 2009
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi İİBF, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Şükrü Nişancı
Siyaset ve Sosyal Bilimler
E-Postasukrunisanci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2110) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü,
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ,
 • Lisans, İstanbul Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 1991
 • Yüksek Lisans, Dumlupınar Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı, 1995
 • Doktora, Sakarya Üniversitesi, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2000

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Tevfik Şükrü Yapraklı
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
E-Postasukruyaprakli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1525) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme Bölümü, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 2004
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, 2005
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Turan Öndeş
Muhasebe ve Finansman
E-Postatondes@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2087) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme Bölümü, 1986
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman, 1991
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman, 1995
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman, 1996
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman, 2003
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Uğur Yavuz
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
E-Postaugur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2117) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, 1987
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, 1996
 • Dr. Öğr. Üyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, İşletme Bölümü, 1996
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2005
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Üstün Özen
Yönetim Bilişim Sistemleri
E-Postauozen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2094) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme Bölümü, 1987
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2004
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Vedat Kaya
İktisat Politikası
E-Postavkaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1906) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, İktisat Politikası,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 1996
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1999
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 2005
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İktisat Politikası, 2005
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, İktisat Politikası, 2009
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, İktisat Politikası, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Yusuf Akan
İktisat Teorisi
E-Postayusufakan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2076) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, 1993
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 1995
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 1997

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Adnan Küçükali
Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi
E-Postaadnankucukali@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (442 231 2276) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Felsefe, 1996
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Felsefe, 2005

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ahmet Fatih Aydemir
Lojistik
E-Postaaydemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisat Bölümü, 2000
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, , 2005
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ahmet Kamil Kabakuş
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
E-Postakkabakus@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 2007
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, 2010
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, 2015
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Cemile Burcu Kartal
Siyaset ve Sosyal Bilimler
E-Postaburcu.kartal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2093) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Dilek Özdemir
İktisat Politikası
E-Postapdilek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2O65) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk, Atatürk,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 2003
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat Politikası, 2007
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisat Politikası, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Duygu Fındık Coşkunçay
Sayısal Yöntemler
E-Postaduygu.findik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ensar Ağırman
Muhasebe ve Finansman
E-Postaensaragirman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1569) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Uludağ Üniversitesi, İşletme Bölümü, 2007
 • Yüksek Lisans, UST-Texas-USA, UST-Texas-USA, 2011
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, MUHASEBE VE FİNANSMAN, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ergün Aktürk
İktisat Teorisi
E-Postaeakturk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2141) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Teorisi, 2003
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, 2005
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, 2017

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ezgi Ören
Siyaset ve Sosyal Bilimler
E-Postaezgi.oren@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, İ. D. Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2001
 • Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Siyaset ve Sosyal Bilimler, 2006
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Siyaset ve Sosyal Bilimler, 2017

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Gülşen Aydın
Uluslararası İlişkiler
E-Postagulsenaydin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2119) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2001
 • Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2004
 • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Hakan Eygü
İstatistik Anabilim Dalı
E-Postahakaneygu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1433) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayısal Yöntemler,2010, 2010
 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Sınav Organizasyon Birimi, 2013
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri,2014, 2014
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Ekonometri, 2015
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Nicel Karar Yöntemleri, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Hasan Emir Aktaş
Siyaset ve Sosyal Bilimler
E-Postahasanaktas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2216) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü, 1997
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Kadir Deligöz
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
E-Postakadir.deligoz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Muhammed Kürşat Timuroğlu
Yönetim ve Organizasyon
E-Postatimuroglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2101) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Muhammed İhsan Çubukcu
Lojistik
E-Postaicubukcu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Muhammet Özcan
Muhasebe ve Finansman
E-Postamuhammetozcan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2194) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve finansman,
 • Lisans, Ege üniversitesi, İşletme Bölümü, 2011
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, muhasebe ve finansman, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mustafa Tayfun Üstün
Uluslararası İlişkiler
E-Postatayfun.ustun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (0442 231 21 03) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Kırıkkale Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2007
 • Lisans, Kırıkkale Üniversitesi, Kamu Yönetimi (ÇAP), 2007
 • Yüksek Lisans, Birkbeck College- University of London, Nationalism and Ethnic Conflicts, 2010
 • Doktora, Exeter University, Ethno-Political Studies, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Özge Buzdağlı
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Postaozgetatlici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2133) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat,

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Seda Kayapalı Yıldırım
Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi
E-Postaseda.yildirim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serkan Naktiyok
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
E-Postasnaktiyok@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4930) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sinem Çelik
Uluslararası Siyaset
E-Postasinem.tan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kamu Yönetimi, 2012
 • Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2015
 • Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2021

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Tuba Şahinoğlu
İktisat Politikası
E-Postatsahinoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2116) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Array,

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Tuna Batuhan
Kentleşme ve Çevre Sorunları
E-Postatuna.batuhan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2073) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Kamu Yönetimi, 2006
 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler (çift anadal), 2006
 • Yüksek Lisans, University of Michigan - Ann Arbor, Şehir ve Bölge Planlama, 2010
 • Doktora, Florida State University, Şehir ve Bölge Planlama, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ziya Çağlar Yurttançıkmaz
İktisat Bölümü
E-Postaziya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2741) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Hacettepe Üniversitesi, İktisat Bölümü, 2007
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 2010
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler enstitüsü, 2014
 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 2014
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Tüzemen
Lojistik
E-Postaabdullah.tuzemen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Adnan Karataş
Yönetim Bilimleri
E-Postaadnan.karatas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1908) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
 • Lisans, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2015
 • Lisans, Anadolu Üniversitesi, İşletme (AÖF), 2016
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kamu Yönetimi, 2017
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Kamu Yönetimi, 2023

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Anıl Lögün
Ekonometri Anabilim Dalı
E-Postaanil.logun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2122) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Tural Dikmen
İktisat Politikası
E-Postaatural@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (0442 231-2120) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Serçemeli
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
E-Postaceyhun.sercemeli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1231) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ensar Balkaya
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler
E-Postaensar.balkaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (0442 231 1586) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Görgün Deveci
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
E-Postagorgun.deveci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1432) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama,
 • Lisans, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 2010
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Erkal
Ekonometri Anabilim Dalı
E-Postagerkal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2114) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Ekonometri,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 2008
 • Öğretim Görevlisi, Erzincan Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, 2010
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Faruk Uslu
Siyaset ve Sosyal Bilimler
E-Postahasan.uslu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2156) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2005
 • Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları, 2008
 • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ertuğrul Umudum
Uluslararası İlişkiler
E-Postaertugrul.umudum@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 2012
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi, 2020

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yıldız
Yönetim Bilişim Sistemleri
E-Postaibryildiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2165) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme Bölümü, 2008
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fahri Danış
Devletler Hukuku
E-Postafahri.danis@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, , 2015
 • Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, , 2017
 • Doktora, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, , 2022

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Müge Yüce
Uluslararası İlişkiler
E-Postamuge.yuce@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, İstanbul Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2010
 • Yüksek Lisans, Harp Akademileri Komutanlığı, Uluslararası İlişkiler, 2014
 • Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2020

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbal Tepeler
İktisat Teorisi
E-Postamuhammed.tepeler@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2088) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat,
 • Lisans, Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 2013
 • Yüksek Lisans, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 2017

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mukadder Horasan
Muhasebe ve Finansman
E-Postamukadder.horasan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kurun
Devletler Hukuku
E-Postamurat.kurun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1569) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2004
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kamu Hukuku, 2013
 • Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kamu Hukuku, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Keskinkılıç
Yönetim Bilişim Sistemleri
E-Postamuskes@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5750) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Öğretmenliği,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sayısal Yöntemler,
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri,

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Özdemir
Uluslararası İlişkiler Bölümü
E-Postaoguzhanozdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2010
 • Lisans, Anadolu Üniversitesi, Kamu Yönetimi, 2012
 • Yüksek Lisans, Oxford Brookes University, International Studies, 2015
 • Doktora, University of Leeds, Human Geography, 2020

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Osman Berna İpekten
Muhasebe ve Finansman
E-Postabipekten@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2102) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Şaban Mustafa Ersungur
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Postaersungur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2123) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 1997

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Ünver
Ekonometri Anabilim Dalı
E-Postaseyda.unver@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2099) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sezin Karabulut Çakır
Yönetim ve Organizasyon
E-Postasezin.cakir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2099) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Doğuş Üniversitesi, İşletme Bölümü (İngilizce Program), 2007
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, yönetim ve organizasyon, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sinem Atıcı Ustalar
İktisat Teorisi
E-Postasinem.ustalar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT, 2009
 • Yüksek Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, FİNANSAL İKTİSAT VE BANKACILIK, 2014
 • Doktora, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT, 2017
 • Arş. Gör., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT TEORİSİ, 2020

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ülke Hilal Çelik
Yönetim ve Organizasyon
E-Postaulke.celik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2099) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Ahmet Furkan Özyakar
Uluslararası Siyaset
E-Postaahmetfozyakar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Kemal Gökçay
Uluslararası İlişkiler
E-Postakemal.gokcay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2112) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Selçuk Üniversitesi , Uluslararası İlişkiler, 2010
 • Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi , Uluslararası İlişkiler, 2012
 • Yüksek Lisans, Georgia Saatte University , Political Science , 2018
 • Doktora, Uludağ Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2023

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Lokman Cömert
Uluslararası Siyaset
E-Postalokmancomert@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Nazlı Müge Önder
Uluslararası Siyaset
E-Postanazlionder@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Şeyma Biçer Hazır
Uluslararası İlişkiler
E-Postas.bicerhazir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Buket Aydın
İktisat Teorisi
E-Postabuketaydin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi , İktisat , 2011
 • Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi , Ekonometri , 2014
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi , İktisat , 2023

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Fatih Uçan
Yönetim Bilimleri
E-Postafatih.ucan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2085) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi,
 • Lisans, Muğla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2012
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Aslıhan Yetim
Muhasebe ve Finansman
E-Postaaslihan.yetim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Bekir Emre Aşkın
İktisat Tarihi
E-Postabekiremre.askin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doktora, İstanbul Üniversitesi, İktisat,
 • Lisans, İstanbul Üniversitesi, İktisat, 2016
 • Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, İktisat Tarihi, 2020

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Cem Arık
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Postacem.arik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Ebubekir Karabacak
Lojistik
E-Postaebubekir.karabacak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Enzel Özgenç Osmanoğlu
Ekonometri Bölümü
E-Postaenzel.o@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Faruk Şahin
İktisat Politikası
E-Postafaruksahin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1423) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, 2015
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Gökçe Gök
Kentleşme ve Çevre Sorunları
E-Postagokce.gok@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doktora, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2013
 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 2013
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kamu Yönetimi, 2017

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Hasan Bekdeş
Devletler Hukuku
E-Postahasan.bekdes@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Hasan Hüseyin Tekmanlı
Ekonometri Anabilim Dalı
E-Postahasan.tekmanli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2122) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Kerem Fırat Coşkun
İktisat Politikası
E-Postakeremfirat.coskun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisat,
 • Lisans, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İktisat, 2015
 • Lisans, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Maliye, 2015
 • Lisans, Anadolu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2017
 • Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisat, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Kübra Bozma
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
E-Postakubra.akdas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1626) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
 • Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Kübra Çelik
Muhasebe ve Finansman
E-Postakubra.alpa@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Kübra Çağlar Hekimoğlu
Devletler Hukuku
E-Postakubra.caglar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2155) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2012
 • Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2015
 • Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2023

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Lokman Şahin
Siyaset ve Sosyal Bilimler
E-Postalokman.sahin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kamu Yönetimi,
 • Lisans, Adnan Menderes Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Metin İpkin
Yönetim Bilişim Sistemleri
E-Postametinipkin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1526) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2018
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2021

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Musab Işık
Yönetim ve Organizasyon
E-Postamusab.isik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2202) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Nazlı Gökçe
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Postanazli.gokce@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 2014
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 2018
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 2021

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Osman Can Barakalı
Muhasebe ve Finansman
E-Postaosman.barakali@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Recep Kemal Kuzu
Uluslararası İlişkiler Bölümü
E-Postarecepkemalkuzu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ortadoğu Çalışmaları,
 • Lisans, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, 2012
 • Yüksek Lisans, SOAS - University of London, Iranian Studies, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şahin Göktuğ Kaldırımcı
Yönetim Bilişim Sistemleri
E-Postaksahin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sefa Çelik
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
E-Postasefa.celik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2202) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İşletme, 2013
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sena Gültekin
İktisat Teorisi
E-Postasena.gultekin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, TOBB ETÜ, İktisat, 2016
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi İİBF, İktisat Teorisi, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Senanur Şişman
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
E-Postasenanur.sisman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sezer Seven
Yönetim Bilişim Sistemleri
E-Postasezerseven@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, 2015
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şuheda Altunok
Kentleşme ve Çevre Sorunları
E-Postasuhedaaltunok@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2015
 • Yüksek Lisans, Kocaeli Üniversitesi, Kentleşme ve Çevre Sorunları, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Tuğba Salman
Siyaset ve Sosyal Bilimler
E-Postatugba.salman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Kamu Yönetimi,
 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, Kamu Yönetimi, 2017
 • Yüksek Lisans, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2020

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Yakup Bayoğlu
Yönetim Bilişim Sistemleri
E-Postaybayoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Dr. Asiye Şimşek Ademi
Siyasi Tarih
E-Postaasiye.s@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2008
 • Yüksek Lisans, Yalova Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2012
 • Doktora, Tahran Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Dr. Buşra Erimli
Uluslararası İlişkiler
E-Postabusraerimli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

Akademik Kadro