İktisat Bölümü
İktisat Bölümü Mezuniyet Töreni
Click Here
Previous slide
Next slide

Haberler / Duyurular

Hızlı Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi’nin temeli, istimlak edilen 42 bin dönümlük bir arazi üzerinde zamanın Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tarafından 23.7.1957 tarihinde atılmıştır. 17 Kasım 1958’de Ziraat ve Fen- Edebiyat Fakülteleri ile öğretime başlayan Atatürk Üniversitesinde 1966 yılında Tıp Fakültesi açılmış, böylece fakülte sayısı üçe yükseltilmiştir. 1963-1964 eğitim-öğretim yılında “İktisat ve İşletme Bölümü” adı altında Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak öğretime başlayan ve 10 Ocak 1969 tarihinde “İşletme Fakültesi” adını alan fakülte, 20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 sayılı Resmi Gazete `de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı” hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” adını almıştır. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan İktisat Bölümü ülkemizin en eski ve en köklü iktisat bölümlerinden biridir.