İktisat Bölümü

Toplumsal Duyarlılık Dersi (Çevre Sorunları Temalı Seminer)

Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Özge BUZDAĞLI’nın fakülte bünyesinde yürütmüş olduğu Toplumsal Duyarlılık Ders koordinatörlüğü öncülüğünde 13 Aralık 2023 tarihinde Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeynep CEYLAN hocamız tarafından İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi temalı seminer yapılacaktır.

Yer: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B2 amfisi

Tarih: 13.12.2023 13:00