İktisat Bölümü

Programa Özgü Ölçütler

Programın alana özgü ölçütler çerçevesinde;

  1. Ekonomik ve mali politikalar, mikro ekonomik uygulamalar ve küresel ekonomi alanında bilgi, beceri ve yetkinlik kazanması,
  2. Finansal okuryazarlık, sosyal güvenlik hakları, fayda-maliyet analizi, sürdürülebilir ekonomik kalkınma konularını anlama ve yorum yapabilme yetkiliğine sahip olması,
  3. Ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeleri izleyen, kamu ekonomisi, para politikası, iktisadi büyüme, bölgesel kalkınma, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri alanlarında bilgi, beceri ve yetkinlik kazanması beklenir.