İktisat Bölümü

Yönetim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Yusuf AKAN

Bölüm Başkan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Şaban Mustafa ERSUNGUR 

Dr. Öğr. Üyesi Tuba ŞAHİNOĞLU