İktisat Bölümü

Tarihçe

İktisat bölümü, 1963-1964 eğitim-öğretim yılında “İktisat ve İşletme Bölümü” adı altında Atatürk Üniversitesi’nin Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak öğretim hayatına başlamasıyla ülkemizdeki en eski ve en köklü iktisat bölümlerinden biri olma özelliğini haizdir.