İktisat Bölümü

Toplumsal Duyarlılık Faaliyetleri

Kars Kapı Şehitliğine Ziyaret
Kars Kapı Şehitliğine Ziyaret
Şehitlik ve Gazilik Teması
Kadına Karşı Şiddete Önlem Söyleşisi
Çocuk İhmali ve İstismarı Söyleşisi