İktisat Bölümü

İdari Personel

Bölüm Sekreteri

Şef Hakan EKİNCİ

hekinci@atauni.edu.tr