İktisat Bölümü

Akademik Personel

Prof. Dr. Kerem KARABULUT
Prof. Dr. Metin BAYRAK
Prof. Dr. Ömer Selçuk EMSEN
Prof. Dr. Sabri AZGÜN
Prof. Dr. Sevda YAPRAKLI
Prof. Dr. Vedat KAYA
Prof. Dr. Yusuf AKAN
Doç. Dr. Dilek ÖZDEMİR
Doç. Dr. Ergün AKTÜRK
Doç. Dr. Ömer YALÇINKAYA
Doç. Dr. Ziya Çağlar YURTTANÇIKMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Arzu TURAL DİKMEN
Dr. Öğr. Üyesi Özge BUZDAĞLI
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Mustafa ERSUNGUR
Dr. Öğr. Üyesi Tuba ŞAHİNOĞLU
Arş. Gör. Bekir Emre AŞKIN
Arş. Gör. Buket AYDIN
Arş. Gör. Cem ARIK
Arş. Gör. Faruk ŞAHİN
Arş. Gör. Kerem Fırat COŞKUN
Arş. Gör. Muhammed İkbal TEPELER
Arş. Gör. Nazlı GÖKÇE
Arş. Gör. Rahman AYDIN
Arş. Gör. Sena GÜLTEKİN
Arş. Gör. Sinem ATICI USTALAR