İktisat Bölümü

Program Eğitim Amaçları

Programımızdan mezun olacak öğrencilerimizin ulaşmaları beklenen kariyer hedeflerini ve alanındaki amaçlarını gerçekleştirebilecek amaçlar oluşturulmuştur. Bu kapsamda, iktisat programının eğitim amaçları; Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin misyon, vizyon ve değerlerine uygun bir şekilde, benzer seçkin programların eğitim amaçları da araştırılarak, iç ve dış paydaşların gereksinim ve taleplerini göz önünde bulundurarak, iktisat programının imkan ve kabiliyeti çerçevesinde aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

  • Öğrenciye iktisat alanındaki teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma ve fikirleri ve verileri anlama, yorumlama ve eleştirme yeteneğinin kazandırılması
  • Öğrenciye ekonomiye ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi için gerekli uygulamaları sunmak ve kullanım yeteneğinin kazandırılması
  • Öğrenciye alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazandırmak
  • Öğrenciye mesleki ihtiyaçlarını belirleyebilme yeteneğini ve mesleki gelişimine yönelik faaliyetleri planlayıp yönetebileceği deneyimler kazandırmak
  •  Öğrenciye aldığı eğitimle birlikte, mezuniyet sonrası alanına ilişkin çalışmaları bağımsız ve takım olarak gerçekleştirebilme becerisinin kazandırılması,
  • Öğrenciye, iktisadi ve mali yönetim, finansal okuryazarlık,  sosyal güvenlik hakları, fayda-maliyet analizi, sürdürülebilir ekonomik kalkınma konularında farkındalık kazandırmaktır.