İktisat Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyonumuz; İktisat alanında evrensel ölçütlere uygun, dinamik, yenilikçi ve sürdürülebilirliği esas alan eğitim ve öğretim planı çerçevesinde iç ve dış paydaşlarla birlikte ortak aklı kullanarak kaliteyi önceleyen, girişimci, bilgi toplumu nitelikleri taşıyan, evrensel bakış açısına sahip bireyler yetiştirerek insanlığın ortak amaçlarına ve ülkenin milli menfaatlerine katkı sunmaktır.

Vizyonumuz; 21. yüzyılın ekonomik gelişmelerini kavrayıp özümseyebilen, yetkinlik düzeyi yüksek, ulusal ve evrensel değerleri kucaklayan, bilgiyi etkin kullanabilen, problemleri bilime dayalı olarak çözebilen, teknolojiyi alanına uyarlayabilen, insanlığın refah ve mutluluğuna katkıda bulunabilen, sosyal gelişime açık, özgür fikirli, insan hayatına ve çevreye duyarlı, idealist ve Atatürkçü gençler yetiştirmektir.