İktisat Bölümü

Toplumsal Duyarlılık Dersi (Çocuk İhmali ve İstismarı Söyleşisi)

Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Özge Buzdağlı’nın fakülte bünyesinde yürütmüş olduğu Toplumsal Duyarlılık Ders koordinatörlüğü öncülüğünde 25 Ekim 2023 tarihinde Çocuk İhmali ve İstismarı Söyleşisi gerçekleştirilmiştir. Söyleşide Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) temsilcisi Mehmet Can BAYRAM tarafından çocuk ihmali ve istismarı konusunda sunum yapıldı.