İktisat Bölümü

Doktora Tez Savunması – Arş. Gör. Dr. Muhammed İkbal TEPELER

İktisat Bölümü İktisat Teorisi anabilim dalında çalışmakta olan öğretim elemanlarından Arş. Gör. Muhammed İkbal TEPELER, Doktora Tez Savunma Sınavında oy birliği ile başarılı bulunarak “Doktor” ünvanını almaya hak kazanmıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.