İktisat Bölümü

İktisat ve Toplum Kongresi – Katılım Duyurusu

Bölümümüz araştırma görevlilerinden Sena Gültekin ve Cem Arık 06-07 Aralık 2023 tarihinde 1. İktisat ve Toplum Kongresi’ne katılmıştır. Kongre kapsamında Arş. Gör. Sena Gültekin “Teknolojik Gelişim ile Ekolojik Ayak İzi İlişkisi: OECD Ülkeleri Uygulaması” başlıklı çalışmasını sunarken, Arş. Gör. Cem Arık “The Political Economy of Inclusive and Pro-Poor Growth in Turkey” isimli çalışmasının sunumunu gerçekleştirmiştir.