İktisat Bölümü

GAP BKİ Entegre Kırsal Kalkınma Planı; Vizyon Çalıştayı

Prof. Dr. Vedat Kaya Davetli Konuşmacı olarak GAP BKİ Çalıştayına katılmıştır.

Prof. Dr. Vedat Kaya ve Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Erkal 14-15 Aralık 2023 tarihlerinde Şanlıurfa’da GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Entegre Kırsal Kalkınma Planı; Vizyon Çalıştayı”na davetli konuşmacılar olarak katılarak “Entegre Kırsal Kalkınma ve Alt Bileşenlerinin Sosyal ve Ekonomik Etkileri; Geleceğe Bakış” başlıklı bildirilerini sundular.