İktisat Bölümü

Atama Tebriği (Dr. Öğr. Üyesi Sinem ATICI USTALAR)

Bölümümüz öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Sinem ATICI USTALAR “Dr. Öğr. Üyesi” kadrosuna atanmıştır.